Airsoft vispārīgie noteikumi:

 1. Lai piedalītos airsoft spēlē jābūt vismaz 16. gadus vecam. Jauniešiem no 16 -18. gadu vecumam ir jābūt vecāku parakstītai atļaujai. Izņēmums ir privātie pasākumi, kur drīkst piedalīties arī gados jaunāki vecāku klātbūtnē;
 2. Airsoft spēlē ikvienam dalībniekam ir jāparakstās par dzirdēto un redzēto instruktāžu un drošību spēles laukumā;
 3. Airsoft spēles organizatora un tiesneša lēmumi spēles laukumā ir neapstrīdami!
 4. Airsoft spēles organizatoriem un tiesnešiem ir tiesības izslēgt no spēles un lūgt atstāt spēles laukumu dalībniekam, ja viņš neievēro šos noteikumus, neievēro sabiedrības ētikas normas;
 5. Airsoft spēle notiek uz godīguma principa un neatstāj nekādus traipus, tamdēļ pašiem jākonstatē trāpījums. Jebkurš aizdomīgs trāpījums ir jāuzskata par trāpījumu. Jābūt godīgiem, pretējā gadījumā var tikt izteikts brīdinājums;
 6. Spēles dalībnieks ir nošauts, ja viņam trāpa pa jebkuru ķermeņa daļu, tai skaitā ieroci, apģērbu vai ekipējuma daļu;
 7. Spēles dalībniekam, kurš ticis nošauts, ir jārīkojas sekojoši:
 8. Pacelt gaisā roku vai dot skaņas signālu "beigts";
 9. Nodrošināt ieroci drošinātāja režīmā un uzsiet uz stobra sarkanu lenti;
 10. Doties, ar paceltu stobru gaisā, uz drošības zonu, „mirtuvi” vai atdzīvošanās punktu ar paceltu stobru.
 11. Ja spēlētāju sašauj komandas biedrs (friendly fire), tad šis dalībnieks ir nošauts;
 12. Spēles dalībnieks netiek skaitīts par nošautu, ja trāpījums ir bijis rikošetā jeb atsitienā no kāda objekta;
 13. Airsoft laukumā, aizliegts lietot, pārvietojamus šķēršļus kā vairogu, piemēram, finiera plāksni vai ko tamlīdzīgu;
 14. Aizliegts airsoft spēlē lietot „aklo uguni”. Paskaidrojums – aiz stūra izbāzt ieroci vai tā galu un šaut. Šaut drīkst tikai savā redzeslokā;
 15. Spēles dalībniekam, kurš ticis nošauts, aizliegts sarunāties ar komandas biedriem vai pretiniekiem;
 16. Ēkās un iekštelpās drīkst lietot tikai pusutomātisko jeb "single" šaušanas režīmu;
 17. Spēles laukumā drīkst lietot tikai airsoft sportam paredzēto ekipējumu;
 18. Aizliegts atrasties spēles laukumā pārmērīga alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
 19. Spēle notiek noteiktā teritorijā, pirms tam saskaņojot ar tiesnesi un ārpus tās aizklīst nav vēlams;
 20. Ieraugot spēles laukumā civilo personu, lūdzu, brīdināt par to tiesnesi;
 21. Visām civilajām personām (tiesneši, fotogrāfi, operatori u.c.) spēles laukumā ir jālieto aizsargbrilles un mugurā jābūt viegli pamanāmam apģērbam, vēlams košai vestei;
 22. Aizliegts piegružot laukumu, visus atkritumus likt tam paredzētajā vietā;
 23. Pirms spēles sākuma vēlams spēles dalībniekiem apskatīt spēles laukumu un teritoriju, kur notiks airsoft spēle;

Airsoft drošības noteikumi:

 1. Pirms spēles sākuma vēlams spēles dalībniekiem apskatīt spēles laukumu un teritoriju, kur notiks airsoft spēle;
 2. Drošības zonā aizliegts izmēģināt ieroci, noņemt drošinātāju, šaut. Magazīnai jābūt izņemtai no ieroča aptveres vietas;
 3. Spēles laukumā nav ieteicams kāpt kokos, uz jumtiem un citām bīstamām augstumā esošām vietām;
 4. Aizliegts līst nezināmos, pirms tam neakceptētos ar tiesnesi, bunkuros, pazemes šahtās;
 5. Spēles laukumā izmantot ēku stāvus virs pirmā drīkst tikai tad, ja tiesnesis devis atļauju;
 6. Nav ieteicams līst vai lekt pa logiem, karāties ārpus tiem, spert ar kāju durvis, atrasties nedrošās vietās;
 7. Aizliegts šaut pa plastmasas, metāla vai stikla pudelēm un logu stikliem;
 8. Aizliegts spēles laikā fiziski vardarbīgs kontakts starp spēlētājiem, citu spēlētāju apvainošana ar vārdiem, žestiem, necenzētiem izteicieniem un rupju lamāšanos;
 9. Ja iespējams, cenšamies speciāli nešaut pretiniekam pa seju;
 10. Neievērojot drošības noteikumus tiesnesim ir tiesības izteikt brīdinājumu. Tiesnesim izsakot otru brīdinājumu, spēles dalībniekam jāpamet spēles laukums un tiesnesim ir tiesības izslēgt viņu no visas spēles!

bieži uzdotie jautājumi

KAS IR AIRSOFTS?

Tā ir komandas spēle, kurā tiek izmantotas īstu kaujas sistēmu mulāžas un kaujas patronu vietā tiek izmantotas patronas ar plastmasas lodītēm, kuru trāpījums spēlētājam neatstāj redzamas pēdas.
Airsoft labāk spēlēt pēc noteikta scenārija, kurā aprakstīts kāds uzdevums vai uzdevumi, kuru izpilde prasa  garīgu un mentālu piepūli, tā atklājot un attīstot atsevišķu spēles dalībnieku spējas, prasmes un īpašības kuras noder komandas saliedēšanā un izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Ko tu no tā iegūsti? Protams, labi pavadi laiku un izkusties no sēdēšanas ofisā vai kur citur. Izraujies no ikdienas rutīnas un izbaudi jaunas emocijas. Piedevām tam visam iegūsti jaunus draugus, uzzini jaunas, interesantas lietas, ja pietiekami daudz ar to nodarbojies, uzlabo savu fizisko un garīgo veselību.
Nāc un pamēģini! Visu nepieciešamo pašam sākumam var iznomāt ekipējumu pie mums, kamēr nav iegādāts savs ekipējums. Tiekamies spēlē!

KĀ AIRSOFT TIEK SPĒLĒTS

Airsoftā tiek izmantotas kaujas sistēmu kopijas kuras maksimāli līdzinās īstajām kaujas sistēmām, tādā veidā šo aktivitāti nedaudz pietuvinot reālajām kaujām. Airsoftā pat ir tāds apzīmējums militārā simulācija. Kā arī ir komandas, kuras atdarina kādu konkrētu pasaules specvienību.

VAI AIRSOFT MARĶIERI IR BĪSTAMI?

Airsofta marķieri (kaujas sistēmu) darbības pamatā ir ar elektrību darbināmi mehānismi kuri ar zobratu, atsperu un virzuļu palīdzību izšauj ļoti nelielu plastmasas bumbiņu 6 mm diametrā ar diezgan lielu jaudu. Ticiet mums, kad trāpīs tad jutīsiet. Taču nodarīt veselībai kaitējumu šie marķieri nevar.

KĀDI IR AIRSOFT SPĒLES NOTEIKUMI?

Nedaudz par pašiem spēles pamat principiem. Šī ir džentelmeņu padarīšana. Par trāpījuma saņemšanu jāatzīstas pašam. Varbūt izklausās diezgan neinteresanti, jo var padomāt, ka tad jau katrs tik klusēs un turpinās spēlēt, bet tomēr visu interesēs ir būt maksimāli godīgam. Galu galā, arī spēļu organizatori rūpējas par to, lai noteikumus ievērotu.

KĀDAS IR AIRSOFT SPĒLES?

Tās ir diezgan dažādas. Ir ļoti dinamiskas spēlēs kur darbība notiek nepārtraukti un atpūtai nav laika. Šādās spēlēs norisinās 4-6 stundas, bet ir arī krietni sarežģītākas spēles kas tiek balstītas uz militāro simulāciju un tāds var ilgt līdz pat 3-4 diennaktīm. Atkarībā no spēles scenārija un noteikumiem katrs var izvēlēties savu lomu spēlē. Būt par parastu kareivi un pildīt komandieru norādījumus.

KO TU IEGŪSI NO AIRSOFT?

Protams, labi pavadi laiku un izkusties no sēdēšanas ofisā vai kur citur. Izraujies no ikdienas rutīnas un izbaudi jaunas emocijas. Piedevām tam visam iegūsti jaunus draugus, uzzini jaunas, interesantas lietas, ja pietiekami daudz ar to nodarbojies, uzlabo savu fizisko un garīgo veselību. Visu nepieciešamo pašam sākumam var iznomāt ekipējumu pie mums, kamēr nav iegādāts savs ekipējums.